MRK POZEMNÍ PRÁCEKONTAKTY

JAK SE S NÁMI SPOJIT

RADIM KOVÁŘ, +420 733 324 555, KOVAR@MRKPOZEMNIPRACE.CZ
PETR ŠKUTA, +420 733 324 550, SKUTA@MRKPOZEMNIPRACE.CZ

KORESPONDENČNÍ ADRESA:

RADIM KOVÁŘ
MRK POZEMNÍ PRÁCE S.R.O.
PALKOVICKÁ 2111
738 02  FRÝDEK-MÍSTEK